Language Switcher

Profil

O nás

e3d s.r.o poskytuje bezpečné, špičkové demolačné služby v celej Slovenskej Republike . Sme dodávateľmi plnohodnotných demolácií, s bohatými skúsenosťami v odstraňovaní všetkých typov budov. Presnosť je našou špecialitou - či už v demolovaní komerčných budov z tesných mestských centier alebo demontáže priemyselných závodov. Zároveň s
demoláciami poskytujeme služby v oblasti recyklácie stavebného odpadu a skládkovania stavebného odpadu. V areáli eisen (bývalá betonárka Vodomont) pri areáli DUSLO Šaľa disponujeme dostatočnými plochami na zber, separáciu a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií.

V oblasti recyklácie disponujeme zariadením na zhodnocovanie stavebného odpadu, mobilnou drvičkou. Po spracovaní drvičkou vzniká materiál vhodný na podsyp, základy pod cesty, terénné úpravy a pod. Vzniknutý materiál je plnohodnotnou a podstatne lacnejšou náhradou drveného kameňa (makadom). Drvené betóny máme preskúšané v TSÚS, na základe parametrov vydávame vyhlásenie o parametroch.

Sme plne licencovaná demolačná a recyklačná firma.

Naše poslanie

Naším poslaním je žiť ako uznávaný a rešpektovaný vodca v demolačnom a recyklačnom priemysle. Vytvárame profesionálnu podnikateľskú kultúru, kde zamestnanci sú rešpektovaný a hladný po nikdy nekončiacom sa učení. So získanými skúsenosťami vykonávame prácu zodpovedne, pokiaľ možno bezbolestne pre našich zákazníkov s najvyššou  návratovosťou z vyťažených surovín - a pre životné prostredie.

Staráme sa o náš vplyv na životné prostredie . Náš tím je vždy o kúsok ďalej v hľadaní a používaní najnovšých zelených demolačných zariadenií a metód, od spracovania ocele až po recykláciu betónu.