Language Switcher

Ponúkáme zemné a výkopové práce vrátane dopravy (štrku, pieku, kameňa, zeminy, recyklátu)

  • príprava povrchov pre spevnené plochy (cesty, chodníky, zámkové dlažby)
  • hĺbenia základových pásov pre rodinné domy (základová doska)
  • ryhy pre inžinierske siete (voda, kanalizace, el. a plynovodní přípojky)
  • usádzanie do terénu - bazény, septiky, zemné filtre
  • terénne a záhradnické úpravy pozemkov pre finálné podobu podľa požiadavkov zákazníka
  • demolácie a búracie práce

 

Úprava terénu po demolácii, v pozadí vidieť už vytriedený materiál