Language Switcher

Recyklácia stavebnej sute - drvenie betonov

Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom čiastočne ak nie úplne investované prostriedky do demolácie, pretože suť vznikajúca pri demolácii a búraní je znovu použiteľná v stavebníctve a plne nahradí prírodné materiáli. Pri recyklácii a drvení betónov a stavebnej sute využívame drvičku českého výrobcu RESTA.


Ekonomické prínosy stavebnej recyklácie odpadov :

    
Úspory nákladov na prepravu stavebného odpadu na skládku
    
Úspory nákladov na oplátku za uloženie odpadov na skládky
    
Úspory nákladov na nákup prírodných materiálov
    
Úspory nákladov na prepravu prírodných materiálov


Recyklované výrobky najmä :

    
Recyklovaný betón - drvený betón (použitie ako plnivo do betónu,)
    
Recyklovaný asfalt - drvený asfalt (použite menej zaťažený na opravu ciest , výstavbu nových lepených vrstiev pôdy )
    
Recyklované tehly - drvené tehly (výroba vybrolisovaných bloky , malta výplň , výroba lisovaných nepálených tehál , prídavné agregáty .
    
Zmiešané recyklovaný materiál ( základný materiál , zásypový materiál ) .

Produkt získaný recykláciou má široké možnosti použitia v stavebníctve , ktoré možno zhrnúť takto :

    
Stabilizačný substrát ( skalné podložie komunikácií , parkovacích plôch , železničné konštrukcie )
    
drenážne materiály
    
Plniaca hmota pre betón ( porovnateľné vlastnosti ako s použitím prírodného kameňa )
    
Zásypový materiál ( distribúcia energie , zakladanie stavieb , atď . ) .

Výsledný produkt, recyklovaný - drvený, má porovnateľné vlastnosti ako ich prírodné ekvivalenty, a jeho použitie môže výrazne znížiť spotrebu surovín a na zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie.

Cenník uloženia stavebného odpadu a drvenia betónov

Ukážka drvenia betónov

 

drvenie betónov drvička