Language Switcher

Drvenie betónov, sute - uloženie a predaj - cenník

AKCIA - DRVENIE betónov už od 3,00€ bez DPH / t (betóny, železobetóny, tehly, zmesi stavebnej sute.......). Možnosť pristavenia mobilnej drviacej jednotky k Vám na prevádzku!!!

  • informácie na telefónnom čísle 0902 544 445
  • konečná cena je stanovená od množstva, druhu materiálu a vzájomnej dohody
Cenník za uloženie stavebného odpadu (za 1T) na zberovom dvore Šaľa a služby s tým súvisiace na mesiac September 2016. Uskladňovaný a zhodnocovaný odpad nesmie obsahovať škodliviny, jedy, toxické látky, jedovaté chemikálie, azbest, odpady z umelých hmôt (igelity, plasty, obaly z potravín...), odpady z gumy, PVC, textílie, látky a materiál nestavebného charakteru. V prípade výskytu obalových materíálov bude účtovaná suma podľa cenníka za druh ,,zmiešané obaly,,.

 

Kód Netriedený stavebný odpad - uloženie
Cena €/T DPH Cena €/T s DPH
17 01 01 Betón, železobetón s prímesami 5,00 € 1,00 € 6,00 €
17 01 02 Tehly s prímesami (škridla, betón, hlina) 12,00 € 2,40 € 14,40 €
17 01 07 Zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, siporexových tvárnic, keramiky iné ako 17 01 06 20,00 € 4,00 € 24,00 €
17 01 07 Zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, bez siporexových tvárnic, keramiky iné ako 17 01 06 15,00 € 3,00 € 18,00 €
17 01 07 Siporexové tvárnice 35,00 € 7,00 € 42,00 €
17 05 04 Zemina a kamenivo s prímesami 10,00 € 2,00 € 12,00 €
17 03 02 Bituménové zmesi - asfalty s prímesami 10,00 € 2,00 € 12,00 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (obsahujúce zložky komunálneho odpadu) 75,00 € 15,00 € 90,00 €

 

Kód Triedený stavebný odpad - uloženie
Cena €/T DPH Cena €/T s DPH
17 01 02 Tehly bez prímesí 8,00 € 1,60 € 9,60 €
17 05 04 Zemina a kamenivo bez prímesí 6,00 € 1,20 € 7,20 €
17 05 06 Výkopová zemina bez prímesí 3,00 € 0,60 € 3,60 €
17 03 02 Bituménové zmesi - asfalty bez prímesí 6,00 € 1,20 € 7,20 €

17 02 01

Drevo (stavebné) bez prímesí

24,00 € 4,80 €

28,80 €

17 01 03

Obkladačky, dlaždice a keramika

30,00 € 6,00 €

36,00 €

17 08 02

Stavebné materiáli na báze sadry iné ako v 17 08 01

35,00 € 7,00 €

42,00 €

 

  Predaj recyklovaného materiálu Cena €/T DPH Cena €/T s DPH
  Recyklovaný betón: frakcia 0 - 63 mm 5,00 € 1,00 € 6,00 €
  Recyklovaný betón: frakcia 0 - 120 mm 3,00 € 0,60 € 3,60 €
  Tehlový recyklát 2,00 € 0,40 € 2,40 €
  Asfaltový recyklát 5,00 € 1,00 € 6,00 €
  Triedená zemina 3,00 € 0,60 € 3,60 €
  Zemina vhodná na zdvíhanie terénu, môže obsahovať kamene 1,00 € 0,20 € 1,20 €

 

  Popis služby Cena bez DPH  DPH Cena s DPH
 

Drvenie betónov s pretriedením a odhlinením

5,20 € / T

1,04 € / T

6,24 € / T

 

Práca nakladača JCB 456 3,1m3 - nutná preprava

32,50 € / MtH

6,50 € / MtH

39 € / MtH

 

Doprava odvoz + pristavenie kontajnera do 15 km

do 20 km

do 25 km

46,15 € 

52,15 €

62,10 €

9,23 €

10,42 €

12,42 €

55,38 €

62,58 €

74,52 € 

  Prenájom kontajnera 20m3 (prenechanie na mieste) 2,50 €/ deň  1,00 € 3,00 € / deň
  Práca (ak sa vyžaduje asistencia vodiča) 12,00 € / hod  2,40 €

14,40 € / hod

  Stojné (ak sa vyžaduje státie auta na mieste) 10,00 € / hod  2,00 € 12,00 € / hod

Spoločnosť je platcom DPH