Language Switcher

Recyklačný a zberný dvor pre odpady zo stavieb a demolácií

Otvorený nový recyklačný a zberný dvor pre odpady zo stavieb a demolácií.

Nový zberný dvor pre odpady zo stavieb a demolácií občania, obce aj firmy majú možnosť odovzdať odpady zo stavieb a demolácií u nás na zbernom dvore pri DUSLO šaľa viď. kontakt.

Možnosť drvenia betónov a pretriedenie stavebného odpadu na jednotlivé frakcie. Cenník tu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

e3d s.r.o.