Language Switcher

Nový drvič RESTA

Spracovává

  • betón, železobetón
  • tehlové sute
  • prírodné materiály do pevnosti 200 MPa

Parametre

drtič: čelusťový DCJ 710x500
vstup: max. šírka 500 mm
výstup: 0 - 110 mm (podľa nastavenia štrbiny drtiča)
výkon: 30 - 70 t/h (podľa nastavenia výstupnej štrbiny drtiča a typu materiálu)
   

Výhody

  • optimálne využitie pre recykláciu
  • vysoký výkon a robustná konštrukcia
  • vysoká prevádzková spolahlivosť
  • nízké náklady na drvenie
  • priaznivý tvarový index podrteného materiálu
  • možnosť použitia v širokom rozsahu okolných teplôt
  • možnosť pretriedenia, magnetického separovania, váhy,

cenník drvenia, uloženia a predaja sute